Forstå programmering

Målgruppe

Boken er skrevet for et innføringskurs i programmering ved høgskoler og universitet, og har ingen spesielle krav til forkunnskaper. Vi har sett for oss en bred målgruppe: Både de som har bestemt seg for å bli programmerere, de som skal jobbe med andre IT-relaterte oppgaver, og de som kun har programmering som et støttefag. Vi mener boken også er velegnet for den som vil lære seg programmering på egen hånd.

Hvorfor Java?

For å programmere trengs et programmeringsspråk, og vi har som mange andre valgt Java. Java er et ryddig språk, det er blant de mest brukte språkene både i undervisning og i praksis, og det har stor overføringsverdi til andre språk.

Nettsidene

Disse nettsidene inneholder programkode til eksempel og øvingsoppgaver i læreboken, samt forklaring til bruk av vanlige verktøy.

Klikk på dette symbolet for å få hjelp til å løse oppgaver. Prøv alltid å løse oppgavene selv, før du ser på hint og løsningsforslag.

Helt i starten

For å løse oppgaver må du først installere Java. Kom i gang!