EasyGraphics

Grafikk egner seg godt for å lære programmering. For begynneropplæring er det imidlertid krevende å bruke grafikk-bibliotekene til Java direkte. Vi har derfor valgt å lage EasyGraphics, som er et lite "overbygg" på Java og som forhåpentligvis gjør det lettere å lage grafikk helt i starten.

EasyGraphics består av et antall klasser som er samlet i én Java-fil for enkel bruk. EasyGraphics tilbyr ferdige metoder som f.eks. drawCircle, fillRectangle og setColor. Bruk av EasyGraphics blir forklart mot slutten av hvert av de fire første kapitlene i boken.

Kom i gang


  • EasyGraphics er laget for enkel bruk. Swing og JavaFX er to Java-bibliotek for utvikling av grafisk brukergrensesnitt, grafikk og animasjon, se henholdsvis slutten av kapittel 6 og kapittel 8.

Demo-program

Det første programmet, DemoSirkel, kan gjerne brukes som mal for egne program.

 01DemoSirkel   
 02DemoFigurer   
 03DemoRectangle   
 04DemoSmiley   
 05DemoBiljard   
 06DemoUtskrift   
 07DemoFibonacci   
 08DemoBingo   

For de to siste programmene har vi valgt ikke å legge ut komplett kode. DemoFibonacc viser bare hvordan man beregner selve tallsekvensen, og DemoBingo inneholder kun kvasikode som antyder hvordan løsningen lar seg programmere.