Kompilere og kjøre

Denne siden beskriver hvordan man lettest kan kompilere og kjøre EasyGraphics-program.

Aller først: Er du usikker på bruk av kommandovinduet?

Enkel variant 1: Bruke EasyGraphics.java

Start med å laste ned EasyGraphics.java.

La oss si du har skrevet et grafikkprogram DemoSirkel.java som bruker EasyGraphics. Start med å opprette en katalog, f.eks. c:\test, og lagre både DemoSirkel.java og EasyGraphics.java i denne katalogen:

Kompiler begge programmene slik:

javac *.java

Hvis filene er lagret med tegnsett UTF-8 kan det være nødvendig å bruke opsjonen encoding:

javac -encoding utf8 *.java

Hvis programmet er korrekt skrevet vil kompilatoren opprette DemoSirkel.class, EasyGraphics.class, samt et antall ekstra klassefiler - alle med et navn som begynner med EG (for EasyGraphics). Disse er en del av det kjørbare programmet.

For å utføre programmet:

java MinGrafikk

Enkelt og greit, altså. Ulempen er at vi med denne oppskriften må legge en ny kopi av EasyGraphics.java ned i katalogen til hvert program vi lager. I starten er dette en grei nok løsning, men etter hvert blir det tungvint.

Hvis du ønsker en mer strømlinjeformet løsning er det bare å lese videre.

Enkel variant 2: Bruk av easygraphics.jar

Start med å laste ned easygraphics.jar.

Java er satt opp til å lete etter utvidelser slik som EasyGraphics på en spesiell katalog. Hvis du f.eks. har installert versjon 1.7u15 av Java på Windows, er denne katalogen:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\jre\lib\ext

Lagre easygraphics.jar her.

Du kan nå kompilere og utføre EasyGraphics-program på vanlig måte, og trenger altså ikke å kopiere EasyGraphics.java ned i hver enkelt katalog.

Det kan være at du får problemer hvis du både har lastet ned utvikler-versjonen av Java og "sluttbruker-versjonen" av Java. Sistnevnte følger gjerne med vanlige nettlesere. Sjekk i så fall at du har satt miljøvariabelen PATH korrekt.

Det kan også være at du må ha administrator-rettigheter for å få lagret filer på ext-katalogen. Hvis du ikke har det, er kanskje det enkleste å prøve en alternativ løsning.

Kjøre fra TextPad

Hvis du følger en av de to enkle variantene forklart over, er det ikke nødvendig med spesielle tiltak.