Kompilere og kjøre (alternativer)

Denne siden beskriver noen alternative måter å kompilere og kjøre EasyGraphics-program.

Opsjonen classpath

Det er fullt mulig å lagre easygraphics.jar på en fritt valgt katalog, f.eks. c:\lib.

La oss si at du har lagret et grafikkprogram DemoSirkel.java på katalogen c:\test. Gå til denne katalogen og kompiler slik (Windows):

javac -classpath .;c:\lib\easygraphics.jar DemoSirkel.java

Opsjonen classpath forteller Java-kompilatoren i hvilke kataloger den skal lete etter klassefiler (og jar-filer). Punktum betyr den katalogen du står i.

For Linux bytter du ut semikolon med kolon, og katalogstier skilles med vanlig skråstrek:

javac -classpath .:/lib/easygraphics.jar DemoSirkel.java

Deretter kan programmet kjøres som følger (igjen bytt ut semikolon med kolon på Linux):

java -cp .;c:\lib\easygraphics.jar DemoSirkel

Miljøvariabelen CLASSPATH

I stedet for å bruke opsjonen classpath kan man sette miljøvariabelen CLASSPATH.

Sørg først for å legge easygraphics.jar på en egen katalog, la oss si c:\lib.

Føy til denne katalogen og inneværende katalog (punktum) i CLASSPATH. På Windows gjøres det slik:

SET CLASSPATH=.;c:\lib\easygraphics.jar;%CLASSPATH%

Nå kan man både kompilere og kjøre EasyGraphics-program på vanlig måte:

javac *.java

java DemoSirkel

Også kompilering og kjøring fra TextPad gjøres som vanlig.

Bygge easygraphics.jar

Du kan enkelt bygge easygraphics.jar selv. Lagre EasyGraphics.java i en tom katalog og kompiler på vanlig måte:

javac EasyGraphics.java

Kompilatoren oppretter drøye 20 klassefiler i tillegg til EasyGraphics.class (alle har et navn som begynner med EG).

Deretter samler du alle klassefilene i en jar-fil (en slags zip-fil):

jar cvf easygraphics.jar *.class