Laste ned EasyGraphics

EasyGraphics består av et antall klasser som er samlet i én fil for enkel nedlasting og kompilering.

For utvikling av selvstendige applikasjoner

Man kan laste ned kildekoden, eller en ferdigkompilert versjon:

Neste steg er å kompilere og utføre et eget EasyGraphics-program.

For utvikling av appletter

For å lage appletter må man (foreløpig) laste ned en alternativ variant av EasyGraphics, og noen ekstra besvergelser må til for å bygge slike program.

Denne varianten av EasyGraphics er litt "eksperimentell".

Versjoner av EasyGraphics

Vi tester ut EasyGraphics i undervisning våren 2013, og vil legge ut nye versjoner når vi oppdager feil eller svakheter.

Se endringsloggen for detaljer.