Kapittel 1: Forstå program

Eksempel fra læreboka

 01FinnOrdIFil   
 02SkrivMelding   
 03Dialog   
 04Grafikk   
 05Mal   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

 01c. SkrivMelding    StjerneHilsen   
02b. DialogTo   
 04b. Grafikk2   
 04c. Aattetall   

Oppgave 6 tok for seg omregning mellom tallsystem.

Mønstre