Mønster: Generell mal

Til noen av kapitlene er det laget "maler" eller "generelle mønstre" som du kan bruke og tilpasse til forskjellige problemstillinger. Det første mønsteret er litt spesielt - det viser et helt generelt oppsett av et Java-program.

Problem: Du skal lage et Java-program som skriver en melding til skjermen.

Eksempelkode:

import static java.lang.System.*;
 
public class SkrivMelding {
  public static void main(String[] args) {
    // Neste linje kan byttes ut med egen kode:
    out.println("Hei verden!");
  }
}