Oppgave 6

a)

12310 = 6410 + 3210 + 1610 + 810 + 210 + 110 = 011110112

Svaret er her representert i 1 byte med fortegnsbit (11110112 er også helt riktig).

b)

10102 + 1112 = 100012

Vi sjekker svaret i 10-tallsystemet: 1010 + 710 = 1710