Kapittel 2: Setninger og uttrykk

Video

Eksempel fra læreboka

 01Utskrift   
 02Dobbel   
 03Unicode   
 04Grafikk   
 05HattHode   
 06TegnKvadrat   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

01. SumAvHeltall   
 02. RektangelAreal   
 03. SirkelAreal   
 04. ValutaOmregning   
 05. Tverrsum   
 06. MinstAvFire   
 07. Tippekupong   
 08. Bytt   
 09. SkrivDato   
 10. AlternativRest   
 11a. FranskFlagg   
 11b. MannMedHatt   
 11c. Spillbrett   
 12. Veksel   
 13. FormaterDesimaltall   
 14. ByttUtenHjelpevariabler   
 15. UnicodeMotsatt   
 16. SirkelKvadrater   
 17a. FranskFlaggMedSkalering   
 17b. Smiley   
 18. SoyleDiagram   

Mønstre