Mønster: Inndata, beregning og utdata

Problem: Du skal lage et program for å lese inn noen verdier fra bruker, utføre en beregning og skrive ut resultatet av beregningen.

Algoritme:

Eksempelkode:

import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Summering {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Innlesing og konvertering av det første tallet:
  String tallTxt = showInputDialog("Gi første tall");
  int tall1 = parseInt(tallTxt);
 
  // Innlesing og konvertering av det andre tallet:
  tallTxt = showInputDialog("Gi andre tall");
  int tall2 = parseInt(tallTxt);
 
  // Summering (beregningen):
  int sum = tall1 + tall2;
 
  // Skriv ut resultatet
  String ut = tall1 + " + " + tall2 + " = " + sum;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}