Mønster: Lese inn og behandle mange verdier

Problem: Du har behov for å behandle et antall verdier lest inn fra bruker.

Algoritme:

Dette er én mulig løsning som altså er basert på at vi først ber brukeren om å skrive inn antall verdier.

Eksempelkode:

String antTxt = showInputDialog("Antall verdier");
int ant = parseInt(antTxt);
 
String verdiTxt = "";
int verdi;
for (int i=1; i<=ant; i++) {
  verdiTxt = showInputDialog("Skriv tall:");
  verdi = parseInt(verdiTxt);
  // Behandle verdi
}