Mønster: Utføre én av to handlinger

Problem: Du skal lese inn en verdi fra bruker og basert på denne verdien utføre én av to handlinger.

Løsning:

Eksempelkode:

String tallTxt = showInputDialog("Skriv tall:");
int tall = parseInt(tallTxt);
if (tall < 10) {
  out.println("Bruker skrev et tall mindre enn 10.");
}
else {
  out.println("Bruker skrev et tall større enn eller lik 10.");
}