Kapittel 4: Metoder

Eksempel fra læreboka

 01MetodeTest   
 02SkrivStjerner   
 03SkrivTegn   
 04MetodeTestLesHeltall   
 05MetodeTestAreal   
 06Minst   
 07Lykketall   
 08Summering   
 09Kalender   
 10KalenderHTML   
 11Temperatur    TemperaturKalkulator   
 12TrekantTest   
 13Husrekke   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

 01a. TegnRektangel   
 01b. TegnTrekant   
 02. Pil   
 03. OmregnLengde   
 04. Fakultet   
 05. Innlesing   
 06. BokstavSjekk   
 07. SumAvSekvens   
 08. Lastebiler   
 09. Husrekke   
 10. FyrstikkFamilie   
 11. Geometri    TestAvGeometri   
 12. Primtall   
 13. Nettside   
 14a. LilleGangetabell   
 14b. Gangetabell   
 15. HusrekkeUtvidet