Kapittel 5: Tabeller

Eksempel fra læreboka

 01Timeliste   
 02Terningkast   
 03FinnDesimaltall   
 04SorteringsSjekk   
 05PlukkSortering   
 06TabellMetoder   
 07Salgstall   
 08Lotto   
 09TemperaturMaaling   
 10KinoReservasjon   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

 01. AntallMindre   
 02. SorterAvtagende   
 03. AntallUflyttede   
 04. Temperatur   
 05. Fletting   
 06. KarakterSnitt   
 07. SkrivUtTabell   
 08. FyllTabell   
 09. Reverser   
 10. Palindrom   
 11. Flettemetode   
 12. ParameterPalindrom   
 13. NavnSkriving   
 14. Ceasarkoding   
 15a. Terningkast   
 15b. Siffertelling   
 15c. ToTerningkast   
 16. LottoKupong   
 17. Matriser   
 18. InsettingSortering   
 19. Varelager   
 20. GrafikkToTerninger   
 21. GrafikkMatriser   

Mønstre