Mønster: Behandle alle elementene i en tabell

Problem: Du har behov for å behandle alle elementene i en tabell.

Algoritme:

Eksempelkode (for-løkke):

int[] tabell = {23, 4, 7, 5};
for (int i=0; i<tabell.length; i++) {
  // Behandle element tabell[i]
}

Eksempelkode (while-løkke):

String[] dager = {"man", "tir", "ons", "tor", "fre"};
int pos = 0;
while (pos<dager.length) {
  // Behandle element dager[pos]
  pos++;
}