Kapittel 7: Filer

Et par av eksemplene/oppgavene krever SQLite.

Eksempel fra læreboka

 01SkrivNavneliste   
 02VisLinjeNr   
 03Kopi   
 04List   
 05Ordteller   
 06NavnSortering   
 07FinnVarer   
 08Ekko   
 09Filter   
 10Sorter   
 11NettsideLeser   
 12Robust   
 13LagNettside   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

 01. LesFraFil   
 02. LesHeltallFraFil   
 03. Ordlengder   
 04. FjernLinjer   
 05. Diff   
 06. SnuSortertNavneliste   
 07. SettInnSortert   
 08. TellOrdlengder   
 09. NettsideLeser    RenskHTML   
 11. Median   
 12. Drivstoff   
 13a. PersonOpplysninger   
 13b. Person    PersonAlderInfo   
 14a. PersonOpplysningerSQL   
 14b. PersonAlderSQL   
 15. ValutaOmregning   
 16. Deltager    Dialog    Skoytelop   
 17. Rektangel    RektangelTegning