SQLite

SQLite er et enkelt databasesystem. Det blir brukt for å demonstrere databaseprogrammering fra Java mot slutten av kapittel 7 i boken, og i et par oppgaver til kapittel 7 og 8.

SQLite kan brukes sammen med mange forskjellige programmeringsspråk. For å jobbe med SQLite fra Java trenger man en JDBC-driver i tillegg til selve databasesystemet.

Nedlasting

Enkel løsning: På Windows laster man ned SQLite som en zip-fil, og når den pakkes ut får man et kjørbart program (en exe-fil). JDBC-driveren er en jar-fil. Lagre begge filer på en ny katalog.

Bruke SQLite fra Java

Last ned DemoSQLite.java, og lagre også denne filen på katalogen der SQLite og JDBC-driveren ligger.

Kompiler og kjør slik (bytt evt. ut versjonsnummer slik at det stemmer med JDBC-driveren du har lastet ned):

javac DemoSQLite.java
java -classpath .;sqlite-jdbc-3.7.2.jar DemoSQLite

Alternativt kan jar-filen lagres på lib/ext-katalogen til Java, se forklaring på tilsvarende bruk av easygraphics.jar. I så fall trenger man ikke classpath-opsjonen.

Bruke SQLite direkte

Eksempelprogrammet over vil opprette en ny database vare.db (som en fil). Du kan nå opprette tabeller og skrive SQL-spørringer direkte mot SQLite i et kommandovindu:

sqlite3 vare.db

Skriv .help for å få hjelp og .exit for å avslutte.

Les mer om SQLite.