Kapittel 9: Objektorientert programmering

Eksempel fra læreboka

 01Ansatt    AnsattSamling    AnsattTest   
 02Ansatt    Selger    SelgerTest   
 03Figur    FigurTest    Punkt   
 04Ansatt    Element    ObjektSamling    ObjektSamlingTest   
 05Ansatt    Element    Sammenlignbar    SortertTest   
 06Ansatt    CollTest   
 07Plotter    TrePlotter    TreTest   
 08KalkApp0    Kalkulator0   
 09KalkApp1    Kalkulator1   
 10KalkApp    Kalkulator   

Løsningsforslag til øvingsoppgaver

 01. Ansatt    Reparatoer    ReparatoerTest   
02a. Resultat    ResultatSamling    ResultatTest   
 02b. Resultat    ResultatHashSet   
 02c. Resultat    ResultatTreeSet   
 03a. Plotter    TrekantPlotter    TrekantTest   
 03b. HusPlotter    HusTest    Plotter   
 04. Fibonacci   
05. Ansatt    BinaerSok   
 06. Ansatt    SortertAnsattSamling    SortertAnsattTest   
07. Automat    AutomatApp   
08. Bestilling    BestillingGui    BestillingsLinje    Brimi    BrimiGui    BrimiObjekt    BrimiSamling    Kunde    KundeGui    Vare    VareGui   
09. Figur    Figurarkiv    Linjestykke    Punkt    Rektangel    Sirkel    Tegneflate    Tegneprogram    Trekant