Hint til oppgave 2a

Ta utgangspunkt i eksempelklassene:

Bruk disse som "mal" og lag tre tilsvarende Java-filer:

Resultat må selvsagt ha andre objektvariabler og objektmetoder enn Ansatt, men merk hvor få endringer som skal til i ResultatSamling og ResultatTest.

Ved å gjennomføre denne "øvelsen" ser du kanskje mulighetene og behovet for å kunne lage en generell objektsamling?