DemoSirkel.java [Last ned]

/* 
 * Programmet fyller en sirkel som har radius 200 med 
 * standardfargen i et grafikkvindu av størrelse 800*800.
 *
 * Bruk gjerne dette programmet som en mal.
 * 
 * Linje 14: Bytt ut klassenavnet DemoSirkel,
 *      og endre filnavnet tilsvarende.
 * Linje 21: Bytt ut tittelen "Sirkel",
 *      og endre evt. størrelsen på vinduet.
 * Linje 23: Bytt ut kallet på fillCircle med egen kode.
 */
 
public class DemoSirkel extends EasyGraphics {  // L14
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Sirkel", 800, 800);       // L21
 
  fillCircle(400, 400, 200);          // L23
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.