DemoFigurer.java [Last ned]

/* Demo-program som viser de forskjellige figurene
 * som EasyGraphics kan tegne.
 */
public class DemoFigurer extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  // Oppretter grafikkvinduet med bredde=800, høyde=600
  makeWindow("Figurer", 800, 600);
 
  // Setter tegnefargen til rød
  setColor(255, 0, 0);
 
  int x = 150;  // x-koordinat
  int y = 50;  // y-koordinat
  int r = 30;  // radius
  int s = 30;  // sidelengde
 
  // Figurer med kun omriss
  drawArc(x, y, r, r, 45, 90);
  drawCircle(x, y+100, r);      
  drawEllipse(x, y+200, r*2, r);
  drawLine(x, y+300, x+s, y+300+s);  
  drawRectangle(x, y+400, s*2, s);
 
  // Vise tekst
  setColor(0, 0, 0);   // Sort
  setFont("Arial", 28);
  String melding = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
  drawString(melding, x-100, y+500);
 
  x = x+400;
 
  setColor(0, 0, 255);  // Blå
 
  // Figurer med fyll
  fillArc(x, y, r, r, 45, 270);
  fillCircle(x, y+100, r);
  fillEllipse(x, y+200, r, r);
  fillRectangle(x, y+400, s, s); 
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.