DemoRectangle.java [Last ned]

/* Demo-program for rektangel-objekt.
 * Oppretter et rektangel-objekt, reskalerer det,
 * gjør det synlig/usynlig (med en kort pause),
 * og flytter det (animasjon) i en firkantspiral
 * rundt i vinduet.
 */
 public class DemoRectangle extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  final int SPEED = 5; // Fart kan være fra 1 til 10
 
  makeWindow("Rectangle", 800, 800);
 
  int x = 50;
  int y = 50;
  int h = 50;
  int b = 80;
 
  // Setter farten på animasjoner
  setSpeed(SPEED);
 
  setColor(255, 0, 0); // Rød
  int id = fillRectangle(x, y, b, h);
 
  int lengde = 600;
  int delta = 100;
 
  // Gjør rektangelet større og deretter tilbake
  // til startstørrelse 5 ganger.
  for (int i=0; i<5; i++) {
   resizeRectangle(id, 150, 400);
   resizeRectangle(id, h, b);
  }
 
  // "Blinker" rektangelet ved å gjøre det synlig
  // og så usynlig med en kort pause.
  for (int i=0; i<5; i++) {
   setVisible(id, true); // Synlig
   pause(500);      // 500 ms = 0.5 sekunder
   setVisible(id, false); // Usynlig
   pause(500);
  }
  setVisible(id, true);
 
  // Flytter rektangelet med mange, korte steg
  // i en "firkantspiral" med stadig kortere sidelengder.
  while (lengde > 0) {
   moveRectangle(id, x+lengde, y);     // Høyre
   moveRectangle(id, x+lengde, y+lengde); // Ned
   x = x+delta;
   moveRectangle(id, x, y+lengde);     // Venstre
   y = y+delta;
   moveRectangle(id, x, y);        // Opp
   lengde = lengde-delta*2;
  }
 
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.