DemoSmiley.java [Last ned]

/* Demo-program som viser hvordan man kan tegne en "Smiley"
 * ved å legge sirkler, ellipser og rektangel på hverandre.
 * Rekkefølgen blir visualisert med en animasjon.
 */
public class DemoSmiley extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  final int FART = 5;
  final int BREDDE = 500;
  final int HØYDE = 700;
 
  makeWindow("Smiley", BREDDE, HØYDE);
 
  setFont("Arial", 28);
  setColor(0, 0, 255);
  int tekstId = drawString("Smiley under construction...", BREDDE/4, HØYDE/2);
 
  // Midtpunkt og radius til selve hodet.
  // Blir skalert i forhold til vindustørrelse.
  int x = BREDDE/2;
  int y = HØYDE/2;
  int r = BREDDE/4;
 
  setSpeed(FART);
 
  // Tegner de enkelte delene av "Smiley"-figuren",
  // i første omgang fordelt rundt om i vinduet.
 
  // Hodet
  // I første omgang blir det plassert oppe til venstre.
  setColor(255, 255, 0); // Gul
  int hodeId = fillCircle(r+20, r+20, r);
 
  // Fyller en sirkel som skal bli den synlige delen av munnen.
  // I første omgang blir den plassert nede til venstre.
  setColor(0, 0, 0);   // Sort
  int munnHøyde = r/4;
  int munnRadius = r/2;
  int munnId = fillCircle(munnRadius+20, HØYDE-munnRadius-20, munnRadius);
 
  // En hjelpefigur som skal fjerne deler av munnen.
  // I første omgang blir den plassert nede til høyre.
  setColor(255, 255, 0); // Gul
  int maskeringId = fillCircle(BREDDE-munnRadius-20, HØYDE-munnRadius-20, munnRadius);
 
  // Øynene
  // I første omgang blir de plassert oppe til høyre.
  setColor(0, 0, 0);   // Sort
  int øyeAvstand = r/4;
  int øyeHøyde = r/4;
  int øyeRadius = r/16;
  int venstreØyeId = fillEllipse(BREDDE-øyeRadius*8, øyeRadius*4, øyeRadius, øyeRadius*2);
  int høyreØyeId = fillEllipse(BREDDE-øyeRadius*4, øyeRadius*4, øyeRadius, øyeRadius*2);
 
  pause(1000);
  setVisible(tekstId, false); // Gjør teksten usynlig
 
  // Flytter figurene til riktig posisjon slik at de danner en "Smiley"
  moveCircle(hodeId, x, y);
  moveCircle(munnId, x, y+munnHøyde);
  moveCircle(maskeringId, x, y+munnHøyde-10);
  moveEllipse(venstreØyeId, x-øyeAvstand/2, y-øyeHøyde);
  moveEllipse(høyreØyeId, x+øyeAvstand/2, y-øyeHøyde);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.