DemoBiljard.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
 
/* Demo-program som både viser lengre forflytninger av
 * enkelt-figurer og "samtidig" forflytning av flere
 * figur-objekt ("biljardkuler") i mange, korte steg.
 * Farten på animasjonen blir lest inn fra brukeren.
 */
public class DemoBiljard extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  final int ANT_ITER = 10000; // Totalt antall steg
  final int ANT_FIGS = 5;   // Antall figurer
 
  final int BREDDE = 800;
  final int HØYDE  = 800;
 
  // Lagrer posisjon, størrelse og retning i tabeller
  int[] r = new int[ANT_FIGS];
  int[] x = new int[ANT_FIGS];
  int[] y = new int[ANT_FIGS];
  int[] dx = new int[ANT_FIGS];
  int[] dy = new int[ANT_FIGS];
 
  // Initierer tabellene
  for (int i=0; i<ANT_FIGS; i++) {
   // Tilfeldig størrelse og posisjon
   r[i] = (int) (Math.random()*20)+5;
   x[i] = (int) (Math.random()*(BREDDE-200))+100;
   y[i] = (int) (Math.random()*(HØYDE-200))+100;
 
   // Merk at alle forflytninger er kortere enn 4
   // langs begge akser.
   dx[i] = (int) (Math.random()*3)+1;
   dy[i] = (int) (Math.random()*3)+1;
  }
 
  makeWindow("Biljard", BREDDE, HØYDE);
 
  // Innlesing av fart fra bruker
  int fart = parseInt(getText("Angi fart:"));
  setSpeed(fart);
 
  // Tegner biljardkulene
  for (int i=0; i<ANT_FIGS; i++) {
   int rf = (int) (Math.random()*150);
   int gf = (int) (Math.random()*150);
   setColor(rf, gf, 255); // Tilfeldig blåfarge
   fillCircle(x[i], y[i], r[i]);
  }
 
  // Flytter én og én kule fram og tilbake.
  // Hvis vinduet er lite nok vil deler av bevegelsen
  // skje utenfor vinduet.
  for (int k=0; k<ANT_FIGS; k++) {
   moveCircle(k, x[k]+200, y[k]+200);
   moveCircle(k, x[k], y[k]);
  }
 
  // Flytter alle kulene "samtidig" i små steg,
  // slik at de holder seg innenfor tegnevinduet.  
  for (int step=0; step<ANT_ITER; step++) {
   for (int i=0; i<ANT_FIGS; i++) {
    if ( (x[i]+dx[i]-r[i]) <= 0 || (x[i]+dx[i]+r[i]) >= BREDDE )
     dx[i] = -dx[i];
    if ( (y[i]+dy[i]-r[i]) <= 0 || (y[i]+dy[i]+r[i]) >= HØYDE )
     dy[i] = -dy[i];
    x[i] += dx[i];
    y[i] += dy[i];
    moveCircle(i, x[i], y[i]);
   }
 
   // Eventuell innlagt venting med jevne mellomrom
   // if (step % 500 == 0)
   //  getText("Trykk enter for å fortsette");
  }
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.