DemoUtskrift.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
 
/* Demo-program som kombinerer innlesing av tall
 * fra brukeren med utskrift til konsollet vha.
 * EasyGraphics-metoden println. Konkret: Programmet
 * summerer positive heltall helt til brukeren skriver
 * 0 eller et negativt tall.
 */
public class DemoUtskrift extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
 
  makeWindow("Summering", 500, 50);
 
  int sum = 0;
  boolean flereTall = true;
 
  // Fortsett å lese inn så lenge brukeren skriver
  // inn positive heltall.
  while (flereTall) {
   int x = parseInt(getText("Skriv et tall:"));
   if (x > 0)
    sum += x;
   else
    flereTall = false;
  }
 
  // Bruker println i stedet for out.println (System.out.println).
  println("Sum: " + sum);
 
  // En variant med print
  // print("Sum:");
  // println(" " + sum);
 
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.