DemoFibonacci.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
 
/* 
 * Programmet viser fram de første Fibonacci-tallene
 * 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
 *
 */
 
public class DemoFibonacci extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Fibonacci", 200, 1000);
 
  setFont("Times New Roman", 20);
  setColor(0, 0, 255);
 
  // Leser inn antall Fibonacci-tall fra brukeren.
  // Begrenser antallet til 46, ellers vil tallene
  // bli for store for datatypen int.
 
  int n = 0;
  do {
   n = parseInt(getText("Antall Fibonacci-tall (1-46):"));
  } while (n<1 || n>46);
 
  int forrige = 0;
  int dette = 1;
  for (int i=1; i<=n; i++) {
   drawString(i + ": " + dette, 20, i*20);
   pause(200);
   int tmp = dette;
   dette = forrige + dette;
   forrige = tmp;
  }
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.