DemoBingo.java [Last ned]

/*
 * Kvasikode for et Bingo-program basert på EasyGraphics.
 * Det er en god EasyGraphics-øving å kode ferdig dette,
 * f.eks. etter å ha jobbet med kapittel 5.
 * 
 */
 
public class DemoBingo extends EasyGraphics {
 
 
 public static void main (String[] args) {
  launch (args);
 }
 
 
 public void run() {
  makeWindow ("Bingospill", 750, 650);
  tegnKontrollbrett();
  spillBingo();
 }
 
 
 public void tegnKontrollbrett() {
 
  // Bruk drawString for å tegne hver enkelt bokstav,
  // og drawRectangle for å tegne rammen.
 
 }
 
 
 public void spillBingo() {
 
  // Hvilke tall er trukket
  boolean[] trukket = new boolean[75];
 
  for (int i=1; i<=75; i++) {
 
   // Trekk et nytt tall (ett som ikke allerede er trukket)
   // mellom 1 og 75
 
   // Vis tallet med drawString
 
   // Flytt tallet med moveString,
   // først ned i "trekke-boksen" og så ut i brettet.
 
   // Be brukeren om å trykke enter for neste tall (getText)
  }
 
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.