FinnOrdIFil.java [Last ned]

/* FinnOrdIFil.java
 *
 * Programmet leser inn et filnavn og et søkeord
 * fra brukeren, og skriver ut alle de linjene i
 * filen som inneholder søkeordet, påført linjenr.
 */
import java.io.*;
import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class FinnOrdIFil {
 public static void main(String[] args) {
  String filnavn = showInputDialog("Filnavn:");
  String søkeord = showInputDialog("Søkeord:");
  try {
   BufferedReader fil =
    new BufferedReader(
     new FileReader(filnavn));
   String linje = fil.readLine();
   int linjenr = 1;
   while (linje != null) {
    if (linje.contains(søkeord))
     out.println(linjenr + ":" + linje);
    linje = fil.readLine();
    linjenr = linjenr + 1;
   }
   fil.close();
  }
  catch (Exception e) {
    out.println("Problem med " + filnavn);
  }
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.