Grafikk.java [Last ned]

public class Grafikk extends EasyGraphics {
 
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
 
  public void run() {
    makeWindow("Grafikk", 350, 150);
    drawCircle(150, 70, 60);
  }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.