Mal.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Mal {
 
  public static void main(String[] args) {
    // Skriv Java-setninger her
  }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.