DialogTo.java [Last ned]

/*
 * Programmet skriver ut en hilsen til et
 * innlest navn, både fornavn og etternavn.
 */
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class DialogTo {
  public static void main(String[] args) {
    String fornavn = showInputDialog("Skriv fornavnet ditt:");
    String etternavn = showInputDialog("Skriv etternavnet ditt:");
    showMessageDialog(null, "Hei " + fornavn + " " + etternavn + "!");
  }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.