Grafikk2.java [Last ned]

/*
 * Programmet tegner ut to sirkler
 * forskjellige steder på skjermen.
 */
 
public class Grafikk2 extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("To ulike sirkler");
 
  drawCircle(150, 70, 60);
  drawCircle(500, 500, 40);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.