Utskrift.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
 
public class Utskrift {
 
  public static void main(String[] args) {
    String navn = "Agnete";
    out.print("Hei ");
    out.println(navn);
    out.println("**********");
  }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.