Unicode.java [Last ned]

import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Unicode {
 
 public static void main(String[] args) {
  String melding = "Kodenummer: ";
  String kodeTxt = showInputDialog(melding);
  int kodeNr = parseInt(kodeTxt);
 
  char tegn = (char) kodeNr;
 
  melding = melding + kodeNr + " = " + tegn;
  showMessageDialog(null, melding);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.