HattHode.java [Last ned]

public class HattHode extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Mann med hatt");
 
  // Tegner hodet ved å fylle en gul sirkel
  setColor(255, 255, 0);
  fillCircle(100, 160, 60);
 
  // Tegner hatten ved å fylle to svarte rektangler
  setColor(0, 0, 0);
  fillRectangle(20, 100, 160, 25);
  fillRectangle(50, 25, 100, 75);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.