TegnKvadrat.java [Last ned]

import static java.lang.Integer.*;
 
public class TegnKvadrat extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("TegnKvadrat");
 
  // Leser startverdier for posisjon og størrelse
  int x = parseInt( getText("X: ") );
  int y = parseInt( getText("Y: ") );
  int h = parseInt( getText("Høyde: ") );
 
  // Det store kvadratet
  drawRectangle(x, y, h, h);
 
  // Det lille kvadratet
  int nyH = h/2;
  int nyX = x + nyH/2;
  int nyY = y + nyH/2;
  fillRectangle(nyX, nyY, nyH, nyH);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.