SumAvHeltall.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn to heltall og
 * skriver ut summen av dem.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class SumAvHeltall {
 public static void main(String[] args) {
 
  // Leser inn de to heltallene fra brukeren
  String tall1Txt = showInputDialog("Gi første heltall:");
  int tall1 = parseInt(tall1Txt);
  String tall2Txt = showInputDialog("Gi andre heltall:");
  int tall2 = parseInt(tall2Txt);
 
  // Beregner summen av de to heltallene
  int sum = tall1 + tall2;
 
  showMessageDialog(null, "Sum: " + sum);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.