SumAvHeltall.java [Last ned]

/*
 * HINT TIL SumAvHeltall.java.
 *
 * Programmet skal lese inn to heltall og
 * deretter skrive ut summen av dem.
 *
 */
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class SumAvHeltall {
 
 public static void main(String[] args) {
 
  // Les inn første heltall fra brukeren (showInputDialog)
  // Konverter verdien til heltall (parseInt)
  // Verdien skal nå ligge i en int-variabel tall1
 
 
  // Les inn andre heltall fra brukeren (showInputDialog)
  // Konverter verdien til heltall (parseInt)
  // Verdien skal nå ligge i en int-variabel tall2
 
 
  // Beregn summen av de to heltallene i tall1 og tall2
  // Verdien skal nå ligge i en int-variabel sum
 
  // Skriv ut verdien i variabelen sum (showMessageDialog)
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.