RektangelAreal.java [Last ned]

/*
 * Program for å beregne arealet av et rektangel.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class RektangelAreal {
 public static void main(String[] args) {
  // Innlesing
  String tallTxt = showInputDialog("Gi lengde:");
  int lengde = parseInt(tallTxt);
  tallTxt = showInputDialog("Gi bredde:");
  int bredde = parseInt(tallTxt);
 
  // Beregning
  int areal = lengde * bredde;
 
  // Utskrift
  showMessageDialog(null, "Areal = " + areal);
 }
}
 
 
 
 
 
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.