SirkelAreal.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn radius i en sirkel og skriver
 * ut arealet av den avrundet til nærmeste heltall.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Double.*;
import static java.lang.Math.*;
 
public class SirkelAreal {
 public static void main(String[] args) {
  // Leser inn radius
  String radiusTxt = showInputDialog("Gi radius: r = ");
  double radius = parseDouble(radiusTxt);
 
  // Beregner arealet av sirkelen vha Math.PI
  double areal = PI * radius * radius;
 
  // Avrunder til nærmeste heltall vha Math.round
  int helAreal = (int) round(areal);
 
  showMessageDialog(null, "Radius: r = " + radius + "\n"
             + "Areal: " + helAreal);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.