ValutaOmregning.java [Last ned]

/* 
 * Programmet leser inn et beløp i amerikanske dollar,
 * og skriver ut tilsvarende beløp i norske kroner.
 */
 
import static java.lang.Double.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class ValutaOmregning {
 
 public static void main(String[] args) {
  double kurs = 5.88; // dagens kurs, dollar mot krone
 
  String tallTxt = showInputDialog("Gi dollarbeløp:");
  double dollar = parseDouble(tallTxt);
 
  double kroner = dollar * kurs; 
 
  String ut = "Vekslebeløp: " + dollar + " USD" + "\n" +
        "Dagens kurs: " + kurs + " NKR/USD" + "\n" +
        "Utbetaling: " + kroner + " NKR";
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.