Tverrsum.java [Last ned]

/*
* Programmet leser inn et heltall mellom 0 og 1000,
* og skriver ut summen av sifrene i tallet (tverrsummen).
*/
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class Tverrsum {
 public static void main(String[] args) {
  String tallTxt = showInputDialog("Gi heltall (1-999):");
  int tall = parseInt(tallTxt);
 
  // Tar kopi av innlest heltall til bruk i utskriften. 
  // Feil rettet etter innspill fra Roy Christian Wego, 2015. 
  int heltall = tall;
 
  // Tenk deg at tall = "s1 s2 s3" (tre siffer i rekkefølge)
 
  int s3 = tall % 10; // finner bakerste siffer
  tall = tall / 10;  // tar bort bakerste siffer fra tall
  int s2 = tall % 10; // finner bakerste siffer i redusert tall
            // som er det midterste i det opprinnelige
  int s1 = tall / 10; // finner første siffer i redusert tall
            // som også er første siffer i det opprinnelige
 
  int tverrsum = s1 + s2 + s3;
 
  // Viser både sifre og tverrsum i utskriften
  String ut = "Tallet " + heltall + " har tverrsummen: " +
        s1 + "+" + s2 + "+" + s3 + "=" + tverrsum;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.