MinstAvFire.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn fire heltall og skriver dem ut igjen
 * sammen med det minste av dem funnet vha. Math.min-metoden.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class MinstAvFire {
 public static void main(String[] args) {
  // Setter sammen metodekall for dialogvindu og tallkverning
  int tall1 = parseInt( showInputDialog("Gi heltall nr. 1:") );
  int tall2 = parseInt( showInputDialog("Gi heltall nr. 2:") );
  int tall3 = parseInt( showInputDialog("Gi heltall nr. 3:") );
  int tall4 = parseInt( showInputDialog("Gi heltall nr. 4:") );
 
  // I Java 8 så finnes metoden min både i Integer og i Math, og
  // det oppstår dermed en tvetydighet som ikke var der i Java 7.
  //
  // Vi må dermed skrive på klassenavnet foran: Math.min
  // Slike metodekall blir omtalt på side 61 og forklart på side
  // 158-159 i læreboken. Se også kommentar nederst i denne filen.
 
  int minst1 = Math.min(tall1, tall2);
  int minst2 = Math.min(tall3, tall4);
 
 
  int allerMinste = Math.min(minst1, minst2);
  // Alternativt oppsett uten bruk av minst1 og minst2, kun:
  // int allerMinste = 
  //  Math.min(Math.min(tall1, tall2), Math.min(tall3, tall4));
 
  String utTxt = "Innleste tall: " + tall1 + ", " + tall2 + ", "
                   + tall3 + ", " + tall4 + "\n"
             + "Det minste tallet er: " + allerMinste;
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
}
 
// Statisk import gjør at vi f.eks. kan skrive parseInt i stedet for
// Integer.parseInt. Det kan være behagelig i et nybegynnerkurs.
// Desverre kan statisk import også føre til såkalte navnekollisjoner,
// ved at samme metodenavn er deklarert i flere klasser, som metoden
// min i denne oppgaven. Ved utvikling av større program vil man være
// forsiktig med bruk av statisk import, som kommentert øverst på
// side 195 i læreboken.
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.