Tippekupong.java [Last ned]

/* 
 * Programmet beregner antall mulige rekker på en tippekupong.
 * Antall kamper på kupongen blir lest inn fra bruker
 * (ikke alltid 12 kamper).
 */ 
import static java.lang.Integer.*; 
import static java.lang.Math.*; 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Tippekupong {
 
 public static void main(String[] args) { 
  String antTxt = showInputDialog("Antall kamper:");
  int antKamper = parseInt(antTxt);
 
  int antRekker = (int) pow(3, antKamper);   
 
  String ut = "Antall rekker med " + antKamper +
        " kamper: " + antRekker;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.