Bytt.java [Last ned]

/* 
 * Programmet bytter om verdien til tre variabler x, y og z
 * på en "sirkulær" måte, dvs. at y får startverdien til x,
 * z får startverdien til y, og x får startverdien til z.
 */ 
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Bytt {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Gir variablene "tilfeldige" startverdier
  // (kan evt. endres til å lese inn fra bruker)
  int x = 25;
  int y = 7;
  int z = 12;
 
  String ut = "Før: x = " + x + ", y = " + y + ", z = " + z + "\n";
 
  int tmp = z; // x=25, y= 7, z=12, tmp=12
  z = y;    // x=25, y= 7, z= 7, tmp=12
  y = x;    // x=25, y=25, z= 7, tmp=12
  x = tmp;   // x=12, y=25, z= 7, tmp=12
 
  ut += "Etter: x = " + x + ", y = " + y + ", z = " + z;
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.