SkrivDato.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser inn tre heltall for hhv. dag, mnd og år.
 * Skriver tallene ut på vanlig datoformat.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Math.*;
 
public class SkrivDato {
 public static void main(String[] args) {
  // Setter sammen dialogvindu og tallkverning
  int dag = parseInt( showInputDialog("Gi dagnr.:") );
  int mnd = parseInt( showInputDialog("Gi mndnr.:") );
  int år = parseInt( showInputDialog("Gi år:") );
 
  String utTxt = "Dato: " + dag + "." + mnd + "." + år;
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.