AlternativRest.java [Last ned]

/*
 * Programmet setter en pris som skal betales og et
 * beløp som er betalt inn. Det beregnes hvor mye som skal
 * betales tilbake og hvordan i 10-kr og 1-kr, uten bruk
 * av restoperatoren (%).
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
 
public class AlternativRest {
 public static void main(String[] args) {
  int pris = 124;
  int beløp = 200; // Disse to bør leses inn!
 
  // Beregner tilbakebetalingen
  int veksel = beløp - pris;
 
  // Utbetaling av veksel
  int ant10kr = veksel / 10;
  int ant1kr = veksel - 10*ant10kr;
 
  showMessageDialog(null, "Pris å betale: kr " + pris + "\n"
             + "Innbetalt: kr " + beløp + "\n"
             + "Tilbakebetalt 10-kr: " + ant10kr + " stk" + "\n"
             + "Tilbakebetalt 1-kr: " + ant1kr + " stk");
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.