FranskFlagg.java [Last ned]

/* 
 * Programmet tegner det franske flagget.
 */
 
public class FranskFlagg extends GraphicsFX {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Det franske flagget");
 
  setColor(0, 0, 255);
  fillRectangle(50, 50, 100, 200);
  setColor(255, 0, 0);
  fillRectangle(250, 50, 100, 200);
  setColor(0, 0, 0);
  drawRectangle(50, 50, 300, 200);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.