Spillbrett.java [Last ned]

/* 
 * Programmet tegner et spillbrett for "bondesjakk".
 */
 
public class Spillbrett extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Bondesjakk");
 
  int venstre = 100; // Øverste venstre hjørne
  int topp = 100;   // er (x=100, y=100)
  int rute = 200;   // Sidelengden til en rute
  int rute2 = rute*2;
  int rute3 = rute*3;
 
  // Tegner vertikale linjer
  drawLine(venstre, topp, venstre, topp+rute3);
  drawLine(venstre+rute, topp, venstre+rute, topp+rute3);
  drawLine(venstre+rute2, topp, venstre+rute2, topp+rute3);
  drawLine(venstre+rute3, topp, venstre+rute3, topp+rute3);
 
  // Tegner horisontale linjer
  drawLine(venstre, topp, venstre+rute3, topp);
  drawLine(venstre, topp+rute, venstre+rute3, topp+rute);
  drawLine(venstre, topp+rute2, venstre+rute3, topp+rute2);
  drawLine(venstre, topp+rute3, venstre+rute3, topp+rute3);
 
  // Dette kan alternativt gjøres ved å tegne 3*3 kvadrater.
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.