Veksel.java [Last ned]

/* 
 * Programmet beregner den "beste" måten å veksle et
 * beløp i 10-kroner og 1-kroner.
 */ 
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Veksel {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Gir sum (prisen å betale) og betalt beløp
  // "tilfeldige" verdier (kan evt. lese inn fra bruker)
  int sum = 124;
  int beløp = 200;
 
  int veksel = beløp - sum ; // veksel er 76
 
  int ant10kr = veksel / 10; // ant10kr er 7
  int ant1kr = veksel - 10*ant10kr; // ant1kr er 6
 
  String ut = veksel + " kr kan veksles i " +
        ant10kr + " 10-kroner og " +
        ant1kr + " 1-kroner";
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
 
 
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.